Kontakty:

SHB s.r.o.
Bernartice 97

257 65 Čechtice

Tel.: 317 856 842
Fax + záznamník
317 856 809

e-mail: shb@kamenolombernartice.cz

Provozní doba: 

PO-PÁ 06:00 - 22:00

/po dohodě možnost
 nakládky i v sobotu/

Geologie ložiska


1)    geologická charakteristika okolí ložiska

Z regionálně – geologického hlediska patří ložisko a jeho okolí k pestré sérii české větve moldanubika, reprezentované komplexem do jisté míry ekvivalentním pestré sérii moravské. Území je budováno převážně biotitickými a sillimanit – biotitickými pararulami, místy migmatickými. Někdy obsahují tyto pararuly konformní vložky, tvořené petrograficky odlišnými horninami, které na rozdíl od rul mají větší význam nejen geologický, ale i praktický.
    Vyjímečné postavení mezi těmito vložkami zaujímá těleso hadce (serpentinitu) severně od Bernartic. Toto těleso je protaženo ve směru zhruba V – Z v maximální délce cca 3,5 km max. šířce cca 900 m. Těleso je zajímavé tím, že kromě hadce obsahuje asi 250 m dlouhou polohu eklogitu oválného tvaru, protaženou souhlasně s hlavním tělesem, z níž byl těžen kvalitní kámen pro výstavbu dálnice na počátku II. světové války. Další zajímavostí jsou na hadec vázané žíly magnezitu, které byly v minulosti na některých místech (údolí Sedlického potoka, údolí Želivky) předmětem pokusů o těžbu, vesměs však neúspěšných.

2)    geologie vlastního ložiska

Vlastní ložisko je tvořeno částí většího hadovcového tělesa severně od obce Bernartice, přičemž se nalézá při jeho jižním okraji. Naprosto převládající složkou ložiskové výplně je hadec s tremolitem. Je to zelenočerná jemnozrnná hornina, většinou nevýrazné textury, která vznikla metamorfozou (přeměnou) utlrabazické vyvřeliny.  V základní hmotě jsou mikroskopicky patrná zrna olivínu o velikosti 0,1 – 0,2 mm, vyjímečně 1 mm.
    Typickou pro ložiskovou výplň jsou žilky a žíly magnezitu různých mocností, nejčastěji 0,5 – 3 cm, byly ale zjištěny i žíly o mocnosti až 25 cm.

Žíly Magnezitu v Hadci
Žíly Magnezitu v Hadci
Zrna Olivínu v Hadci
Zrna Olivínu v Hadci
Zrna Olivínu v Magnezitu
Zrna Olivínu v Magnezitu
Chryzotil
Chryzotil
Migmatit
Migmatit
Křemen
Křemen

....:::: (C) SHB s.r.o. 2010 ::::....