Kontakty:

SHB s.r.o.
Bernartice 97

257 65 Čechtice

Tel.: 317 856 842
Fax + záznamník
317 856 809

e-mail: shb@kamenolombernartice.cz

Provozní doba: 

PO-PÁ 06:00 - 22:00

/po dohodě možnost
 nakládky i v sobotu/

Historie ložiska

            Na ložisku byl původně Správou okresních silnic bývalého okresu Ledeč nad Sázavou lámán kámen pro údržbu silnic. V roce 1939 byl založen nový lom, který byl po II. světové válce provozován Státní silniční správou v Čáslavi a v roce 1947 byl strojně vybaven drtičem Porkert č.4 a vibračním třídičem. Bylo zde zaměstnáno 13 – 25 zaměstnanců a ročně se vytěžilo cca 10.000 m3 kamene, kterého bylo používáno jako drtí a štěrku do vozovek. V roce 1950 byl provoz lomu zastaven a zařízení demontováno.

            Během let 1967 a 1968 byl v této oblasti proveden nový geologický průzkum a tato lokalita byla zařazena mezi ložiska vhodná k těžbě.

            O opětovném otevření ložiska a zahájení těžby se začalo uvažovat v roce 1971 v souvislosti s výstavbou dálnice D1. V roce 1972 vyvolal státní podnik Severokámen Liberec jednání s příslušnými orgány o znovuotevření kamenolomu. Po předložení prvního POPD bylo dne 1.11.1972 započato s vrtnými a těžebními pracemi. Byl schválen dobývací prostor o celkové výměře cca 20 ha, z toho vlastní ložisko o výměře cca 15 ha v k.ú. Bernartice – Borovsko.
           
            Od 1.4.1975 byl kamenolom Bernartice ve správě těžební organizace Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny n.p. Praha. Tento státní podnik byl po roce 1989 přetransformován na Středokámen Praha. V roce 1992 získala lom do pronájmu firma Terobet.

Během roku 1994 proběhla privatizace, ve které získala kamenolom Bernartice firma SHB, s.r.o.
....:::: (C) SHB s.r.o. 2010 ::::....