Kontakty:

SHB s.r.o.
Bernartice 97

257 65 Čechtice

Tel.: 317 856 842
Fax + záznamník
317 856 809

e-mail: shb@kamenolombernartice.cz

Provozní doba: 

PO-PÁ 06:00 - 22:00

/po dohodě možnost
 nakládky i v sobotu/

Technologická charakteristika suroviny


Popis horniny

Objemové a sypné hmotnosti kameniva

Chemický a petrografický rozbor

Protokoly o zkouškách

Srovnání objemových hmotností různých hornin


Popis horniny

Serpentinit (hadec)


Hornina přeměněná

Barva:

Obvykle tmavozelená až černozelená, někdy černá s modravým nebo fialovým odstínem. Často je skvrnitá v zelených odstínech a zvětralé povrchové části šednou až hnědnou.

Složení:

Podstatnou součástí je serpentin, který je velmi drobně šupinkovitý (antigorit) nebo vláknitý (chryzotil). Obsahuje často zbytky původních nerostů, hlavně pyroxen (bronzit), chromit a magnetit. Dosti často je přítomen granát (s převahou pyropové složky).

Stavba:

Převážně všesměrná, někdy je však usměrnění naznačeno. V přírodě tvoří menší nepravidelná tělesa nebo výplně bývalých sopečných sopouchů. Rozpadá se v nepravidelné a poměrně drobné úlomky. Chryzotil tvoří v některých hadcích žilky, v nichž vlákna jsou postavena kolmo ke stěnám puklin, dají se izolovat a zplsťovat (hadcový azbest).

Vznik:

Přeměnou ultrabazických hornin (t.j. vyvřelých hornin, které obsahují méně než 44% oxidu křemičitého), především peridotitů (vyvřelá hornina, jejíž převažující součástí je olivín) a pyroxenitů. Jejich součásti (olivín, pyroxen, amfibol) se mohou v hadci někdy uchovat jako relikty.

 Hmotnosti:

Měrná hmotnost: 2,750 – 2,800 t/m3

Objemová hmotnost: 2,650 – 2,660 t/m3

Sypná hmotnost finálního výrobku: 1,200 – 1,400 t/m3


....:::: (C) SHB s.r.o. 2010 ::::....