Kontakty:

SHB s.r.o.
Bernartice 97

257 65 Čechtice

Tel.: 317 856 842
Fax + záznamník
317 856 809

e-mail: shb@kamenolombernartice.cz

Provozní doba: 

PO-PÁ 06:00 - 22:00

/po dohodě možnost
 nakládky i v sobotu/

Technologie těžby

1)      Těžba suroviny

    Těžba suroviny se provádí v zahloubeném etážovém lomě a to ve čtyřech etážích na bázích 419 m nad mořem, 407 m nad mořem, 393 m nad mořem a 380 m nad mořem.

Vlastní rozpojování horniny je prováděno hromadnými odstřely, konkrétně odstřely clonovými na základě generálního povolení OBÚ Kladno. Četnost těchto odstřelů je 15 – 20 x  ročně. Jsou používány veškeré průmyslové trhaviny schválené ČBÚ. Přípravu pro tyto odstřely, tj. vrtání, provádíme sami pomocí elektro – hydraulické vrtačky SLVE 81. Na sekundární rozpojování nadměrných kusů zavážky primárního drtiče používáme bourací kladivo HRK 2000.1, které je namontováno na DH 112. TPMR formou příloží provádíme zcela vyjímečně.

2)      Transport suroviny

        K vlastnímu nakládání rubaniny používáme hydraulické rypadlo DH 621. Odvoz materiálu do  násypky technologické linky je řešen automobilovou dopravou, konkrétně Tatrami 815.

3)      Zpracování

    V době, kdy se navrhovala technologická linka, bylo dbáno hlavně na její jednoduchost. Bylo použito drtící a třídící zařízení italské výroby Reiter – Crippe. Výhodou tohoto zařízení kromě příznivé struktury drcení a třídění, jsou i nenáročné stavební přípravy před jeho samotnou instalací.

      Technologická linka se skládá ze čtyř základních strojů, a to z primárního jednovzpěrného čelisťového drtiče, odrazového drtiče, dvouplošinového třídiče, tříplošinového třídiče a dále pak z ovládacího velínu, zásobníků a expedice. Jednotlivé stroje jsou propojeny dopravními pasy. Linka je konstruovaná na dvousměnný provoz, čehož se využívá prakticky celoročně.

      Materiál z násypky, která je umístěna na zvýšené betonové podestě, je mechanickým podavačem dávkován do primárního jednovzpěrného čelisťového drtiče. Podrcený materiál je možno odvést pomocí dopravního pásu na zemní skládku a expedovat jej jako jednomletku 0 – 63 mm, nebo jej dále zdrobňovat v odrazovém drtiči. Toto je možno provádět pomocí reverzního pásu.

      Zdrobnělé kamenivo je nejdříve tříděno na dvouplošinovém třídiči s uzavřeným zpětným okruhem. Po něm se vrací zpět do odrazového drtiče materiál, jehož velikost (spodní) je závislá na použitém horním sítě. Dále jde materiál na druhý tříplošinový třídič, z něhož vychází již finální výrobek. (frakce). Tyto frakce jsou shromažďovány v zásobnících OZK 145.

      Pro obsluhu drtiče a expedice jsou instalovány zvukotěsné kabiny.

       Obsluha segmentových uzávěrů zásobníků je řešena pomocí hydraulických válců, které jsou ovládány elektricky z kabiny expedice.

      Tato linka má výrobní kapacitu cca 85 t za hodinu.

      V současnosti jsme dokončili třetí stupeň drcení, není to sice klasický uzel terciálního drcení, ale měl by nám navýšit výrobu. Tento třetí stupeň lze použít ke zdrobnění již vyrobených frakcí přímo z linky, a to při výrobě standartních frakcí. Lze jej také použít samostatně bez chodu prvního a druhého stupně za předpokladu, že bude zásobník před drtičem třetího stupně plný. Tento zásobník je možno také zavážet nakladačem ze zemních skládek.

Technologické schéma výrobní linky

Vrtací souprava SLVE 81

Po clonovém odstřelu


Nakládání rubaniny pomocí DH 621

Primární jednovzpěrový čelisťový drtič + odrazový drtičOdrazový drtič a třídiče 

Zásobníky a expedice
....:::: (C) SHB s.r.o. 2010 ::::....