Geologie ložiska

Geologie ložiska2018-11-01T20:53:23+01:00

Geologie ložiska

1)    geologická charakteristika okolí ložiska

Z regionálně – geologického hlediska patří ložisko a jeho okolí k pestré sérii české větve moldanubika, reprezentované komplexem do jisté míry ekvivalentním pestré sérii moravské. Území je budováno převážně biotitickými a sillimanit – biotitickými pararulami, místy migmatickými. Někdy obsahují tyto pararuly konformní vložky, tvořené petrograficky odlišnými horninami, které na rozdíl od rul mají větší význam nejen geologický, ale i praktický.

Vyjímečné postavení mezi těmito vložkami zaujímá těleso hadce (serpentinitu) severně od Bernartic. Toto těleso je protaženo ve směru zhruba V–Z v maximální délce cca 3,5 km max. šířce cca 900 m. Těleso je zajímavé tím, že kromě hadce obsahuje asi 250 m dlouhou polohu eklogitu oválného tvaru, protaženou souhlasně s hlavním tělesem, z níž byl těžen kvalitní kámen pro výstavbu dálnice na počátku II. světové války. Další zajímavostí jsou na hadec vázané žíly magnezitu, které byly v minulosti na některých místech (údolí Sedlického potoka, údolí Želivky) předmětem pokusů o těžbu, vesměs však neúspěšných.

2)    geologie vlastního ložiska

Vlastní ložisko je tvořeno částí většího hadovcového tělesa severně od obce Bernartice, přičemž se nalézá při jeho jižním okraji. Naprosto převládající složkou ložiskové výplně je hadec s tremolitem. Je to zelenočerná jemnozrnná hornina, většinou nevýrazné textury, která vznikla metamorfozou (přeměnou) utlrabazické vyvřeliny.  V základní hmotě jsou mikroskopicky patrná zrna olivínu o velikosti 0,1 – 0,2 mm, vyjímečně 1 mm.
Typickou pro ložiskovou výplň jsou žilky a žíly magnezitu různých mocností, nejčastěji 0,5 – 3 cm, byly ale zjištěny i žíly o mocnosti až 25 cm.

Naše lokalita zaměření je celá ČR, zejména pak oblast střední Čechy.

Hlavním zaměřením je těžba a zpracování kamene, takže u nás naleznete kamenivo, drcené kamenivo, a to i drobně drcené kamenivo, směs drceného kameniva, hrubé drcené kamenivo, směs drceného kameniva, štěrkodrť, lomový kámen, těžené přírodní kamenivo, ale také kámen na stavbu a zajišťujeme rovněž komplexní dodávky kamene a písku na stavbu.

Kontaktní formulář

Nezávazná poptávka

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

  Jméno *
  Příjmení *
  Email *
  Telefon

  Předmět

  Váš dotaz