Historie ložiska

Historie ložiska2018-11-01T20:41:14+01:00

Historie ložiska

Na ložisku byl původně Správou okresních silnic bývalého okresu Ledeč nad Sázavou lámán kámen pro údržbu silnic. V roce 1939 byl založen nový lom, který byl po II. světové válce provozován Státní silniční správou v Čáslavi a v roce 1947 byl strojně vybaven drtičem Porkert č.4 a vibračním třídičem. Bylo zde zaměstnáno 13–25 zaměstnanců a ročně se vytěžilo cca 10.000 m3 kamene, kterého bylo používáno jako drtí a štěrku do vozovek. V roce 1950 byl provoz lomu zastaven a zařízení demontováno.

Během let 1967 a 1968 byl v této oblasti proveden nový geologický průzkum a tato lokalita byla zařazena mezi ložiska vhodná k těžbě.

O opětovném otevření ložiska a zahájení těžby se začalo uvažovat v roce 1971 v souvislosti s výstavbou dálnice D1. V roce 1972 vyvolal státní podnik Severokámen Liberec jednání s příslušnými orgány o znovuotevření kamenolomu. Po předložení prvního POPD bylo dne 1.11.1972 započato s vrtnými a těžebními pracemi. Byl schválen dobývací prostor o celkové výměře cca 20 ha, z toho vlastní ložisko o výměře cca 15 ha v k.ú. Bernartice – Borovsko.

Od 1.4.1975 byl kamenolom Bernartice ve správě těžební organizace Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny n.p. Praha. Tento státní podnik byl po roce 1989 přetransformován na Středokámen Praha. V roce 1992 získala lom do pronájmu firma Terobet.
Během roku 1994 proběhla privatizace, ve které získala kamenolom Bernartice firma SHB, s.r.o.

Naše lokalita zaměření je celá ČR, zejména pak oblast střední Čechy.

Hlavním zaměřením je těžba a zpracování kamene, takže u nás naleznete kamenivo, drcené kamenivo, a to i drobně drcené kamenivo, směs drceného kameniva, hrubé drcené kamenivo, směs drceného kameniva, štěrkodrť, lomový kámen, těžené přírodní kamenivo, ale také kámen na stavbu a zajišťujeme rovněž komplexní dodávky kamene a písku na stavbu.

Nevázazná kalkulace

Nezávazná poptávka

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

  Jméno *
  Příjmení *
  Email *
  Telefon

  Předmět

  Váš dotaz