Technologické charakteristiky suroviny

Technologické charakteristiky suroviny2018-11-01T21:00:55+01:00

Technologické charakteristiky suroviny

Serpentinit (hadec)

Hornina přeměněná

Barva:

Obvykle tmavozelená až černozelená, někdy černá s modravým nebo fialovým odstínem. Často je skvrnitá v zelených odstínech a zvětralé povrchové části šednou až hnědnou.

Složení:

Podstatnou součástí je serpentin, který je velmi drobně šupinkovitý (antigorit) nebo vláknitý (chryzotil). Obsahuje často zbytky původních nerostů, hlavně pyroxen (bronzit), chromit a magnetit. Dosti často je přítomen granát (s převahou pyropové složky).

Stavba:

Převážně všesměrná, někdy je však usměrnění naznačeno. V přírodě tvoří menší nepravidelná tělesa nebo výplně bývalých sopečných sopouchů. Rozpadá se v nepravidelné a poměrně drobné úlomky. Chryzotil tvoří v některých hadcích žilky, v nichž vlákna jsou postavena kolmo ke stěnám puklin, dají se izolovat a zplsťovat (hadcový azbest).

Vznik:

Přeměnou ultrabazických hornin (t.j. vyvřelých hornin, které obsahují méně než 44% oxidu křemičitého), především peridotitů (vyvřelá hornina, jejíž převažující součástí je olivín) a pyroxenitů. Jejich součásti (olivín, pyroxen, amfibol) se mohou v hadci někdy uchovat jako relikty.

Hmotnosti:

Měrná hmotnost: 2,750 – 2,800 t/m3

Objemová hmotnost: 2,650 – 2,660 t/m3

Sypná hmotnost finálního výrobku: 1,200 – 1,400 t/m3

Objemové a sypké hmotnosti kameniva

 PŘEHLED SYPNÝCH A OBJEMOVÝCH HMOTNOSTÍ

 SHB,s.r.o. BERNARTICE

FRAKCE SYPNÁ HMOTNOST SETŘESENÉHO KAMENIVA

v t/m³

SYPNÁ HMOTNOST VOLNĚ SYPANÉHO KAMENIVA

v t/m³

OBJEMOVÁ HMOTNOST v t/m³
0/2 1,789 1,507 2,691
0/4 1,636 1,373 2,685
2/5 1,469 1,269 2,671
4/8 1,557 1,332 2,678
8/11 1,561 1,345 2,666
8/16 1,586 1,353 2,664
11/16 1,540 1,324 2,657
11/22 1,434 1,247 2,655
16/22 1,480 1,263 2,658
16/32 1,403 1,272 2,648
32/63 1,288 2,668
0/8 1,654 1,312 2,674
0/32 1,676 1,498 2,666
0/45 1,703 1,454 2,650
0/63 1,577 2,658
SUROVINA: HADEC (SERPENTINIT)

Protokoly o zkouškách

Chemický a petrografický rozbor

Alkalická rozpínavost

Měrná aktivita 1  2

Reaktivnost kameniva s alkáliemi 1  2  3

Kontaktní formulář

Nezávazná poptávka

Cena za vrtné práce je vždy individuální, požádejte tedy vždy o předběžnou kalkulaci.

  Jméno *
  Příjmení *
  Email *
  Telefon

  Předmět

  Váš dotaz